Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bugerhuizen Gulden Spoor en Porte Joie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 62766   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62766

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd "Gulden Spoor" en "Porte Joie", twee bel-etage woningen met gele bakstenen puntgevels; gebouwd in een sobere eclectische stijl in 1912 naar ontwerp van architect Richard Acke (Kortrijk).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van burgerhuizen

Duinendreef 33-39 (Knokke-Heist)
Zogenaamd "Gulden Spoor" en "Porte Joie", twee bel-etage woningen met gele bakstenen puntgevels; gebouwd in een sobere eclectische stijl in 1912 naar ontwerp van architect Richard Acke (Kortrijk).