Beschermd monument

Burgerhuis in traditionele stijl

Beschermd monument van 05-09-1977 tot heden

ID: 6284   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6284

Besluiten

Woning
definitieve beschermingsbesluiten: 05-09-1977  ID: 1124

Beschrijving

De burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Schip of Huis Happaert

Happaertstraat 23-25 (Antwerpen)
Samenstel van twee haaks gebouwde huizen. Nummer 25 zogenaamd het Schip, gebouwd op een erf dat zich circa 1500 uitstrekte van de Kleine Markt tot aan de Bogaardestraat.