Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve In den Rostkam

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
62860
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62860

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Verankerde baksteenbouw met tandlijst en gewitte erfgevel, met uitzondering van boerenhuis, onder pannen zadeldaken, waarvan ten westen boerenhuis en schuur in L-vorm onder één afgewolfd zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve In den Rostkam

Diepenbeek 6 (Oudenaarde)
Hoeve, circa 1840-1870 uitgebaat als hofstede en herberg en later uitgebreid. Verankerde baksteenbouw met tandlijst en gewitte erfgevel, met uitzondering van boerenhuis, onder pannen zadeldaken, waarvan ten westen boerenhuis en schuur in L-vorm onder één afgewolfd zadeldak. Dwarsschuur met rechts poortingang met rechts een beeldnis met een Sint-Antoniusbeeldje.