Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Godshuis van de bakkers

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 62875   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62875

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

★ Nr. 14/ Zwarteleertouwersstraat. Oorspronkelijk locatie van het godshuis van de bakkers, z.g. de "Bakkersrente".Gesticht ca. 1469 en na toestemming van de bisschop van Doornik, bouw van een kapel met godshuis voor behoeftige en bejaarde leden van het ambacht.1562: bouwblok ingenomen door ommuurd erf met kleine kapel en enkele woningen aan KruitAanduiding van

Is de vaststelling van

Godshuis van de bakkers

Kruitenbergstraat 14, Zwarteleertouwersstraat 22-26 (Brugge)
Oorspronkelijk locatie van het godshuis van de bakkers, zogenaamd de "Bakkersrente". Gesticht circa 1469 en na toestemming van de bisschop van Doornik, bouw van een kapel met godshuis voor behoeftige en bejaarde leden van het ambacht.