Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
62890
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62890

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve, gedateerd "1762" in moerbalk van centrale kamer, waarvan het erf grenst aan de gemeentegrens met Berlare (Overmere) wijk Heikant. Haaks op de straat ingeplant zuidelijk georiënteerd boerenhuis van één bouwlaag en zeven traveeën onder een deels afgewolfd pannen zadeldak, vroeger bedekt met stro.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Molenstraat 95 (Zele)
Hoeve met haaks op de straat ingeplant zuidelijk georiënteerde boerenwoning van 1762 met één bouwlaag en zeven traveeën onder een deels afgewolfd pannen zadeldak, vroeger bedekt met stro. De vroegere bedrijfsgebouwen dateren van circa 1953.