Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis 't Caproentken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
62896
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62896

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Hersteld in 1911 als "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge) met geaccentueerd 17de-eeuws uitzicht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis 't Caproentken

Vlamingstraat 21 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Hersteld in 1911 als "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge) met geaccentueerd 17de-eeuws uitzicht.