Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 62897   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62897

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen met erachter liggend erf (ten zuiden). Erf ten westen, in zijstraat, afgebakend met gewitte muur op gepikte plint.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Nieuwendam 7 (Aalter)
Hoeve met losstaande bestanddelen met erachter liggend erf. Breed boerenhuis, vermoedelijk uit eind 18de eeuw of begin 19de eeuw; negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met niskapelletje in rechter zijgevel. Ten oosten, aangebouwde stallen en schuur onder zadeldak. Ten zuiden, ongeveer parallel aan het woonhuis, dwarsschuur onder zadeldak.