Beschermd monument

Afspanning Hof de Hoge Poort

Beschermd monument van 08-06-2009 tot heden

ID
629
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/629

Besluiten

Hoeven en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-2009  ID: 4608

Beschrijving

De afspanning/hoeve Hof de Hoge Poort te Tollembeek, is beschermd als monument.Waarden

Het Hof de Hoge Poort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Vermeld sinds 1575 vormt de Hoge Poort - ook hoeve Vandenborre genoemd naar de vroegere eigenaars - als oudste kernbebouwing een opmerkelijk en goed bewaard voorbeeld van een hoeve/afspanning in de vorm van een gesloten kwadraatstructuur uit de 18de en 19de eeuw. Dominant aanwezig is het voorname, op de straat georiënteerde en rond 1775 te dateren boerenburgerhuis, opgetrokken in een sobere, classicistische baksteenarchitectuur met een streektyperend, beperkt gebruik van hardsteen voor de lichtgetoogde omlijstingen, modillons en steigergaten met verbindend kordon. Dat alles in combinatie met een verzorgd, 19de-eeuws houten schrijnwerk en een voornamelijk uit het interbellum daterend interieur. Daarnaast getuigen de ongebruikelijke vormgeving en typologie van de 19de-eeuwse bijgebouwen in casu twee ondiepe en lage, haakse vleugels met rondboogarcade en een kleine dwarsschuur van de historische dubbelfunctie van het ensemble.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Afspanning Hof de Hoge Poort

Plaatsstraat 27 (Galmaarden)
Voormalige afspanning, reeds vermeld in 1575 en heden boerderij. Boerenburgerhuis met één verdieping van zes traveeën, afgedekt met een zadeldak, uit de tweede helft van de 18de eeuw.