Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsgedenkteken van 1922

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
62941
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/62941

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorlogsgedenkteken voor gesneuvelde soldaten en burgers opgericht in 1922.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsgedenkteken van 1922

Bruggestraat zonder nummer (Wingene)
Oorlogsgedenkteken voor gesneuvelde soldaten en burgers opgericht in 1922.