Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Tesseshof: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 27-01-1998 tot heden

ID
63
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63

Besluiten

Hoeve Het Tesseshof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 27-01-1998  ID: 3272

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de onmiddellijke omgeving van de hoeve, bestaande uit de achterliggende weide.Waarden

De onmiddellijke omgeving van Het Tessenhof, meer bepaald de achterliggende weide, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Enig relict van het oorspronkelijk areaal dat bovendien door zijn beeldbepalend karakter bijdraagt tot de intrinsieke waarde van de hoeve.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Tessenhof

Klaarstraat 145 (Opwijk)
U-vormige hoeve met dienstgebouwen uit 19de en 20ste eeuw doch een zes traveeën breed boerenhuis in traditionele stijl uit de 18de eeuw, met tijdens de 19de eeuw aangebouwde kapel.