Beschermd monument

18de-eeuwse spui

Beschermd monument van tot heden

ID
6301
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6301

Besluiten

Spuien
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1992  ID: 2439

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de spui aan de Monnikendreef.

Het beschermingsdossier evalueert de bescherming als volgt: "Het betreft hier kleine maar waardevolle kunstwerkjes die als dusdanig deel uitmaken van een vanop historisch standpunt uiterst interessant bevloeiïngssysteem. Niet alleen de bouwdata van deze spuien, maar ook hun documentaire waarde als materiële getuigen van de geschiedenis van de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem dragen bij tot de historische en uiteindelijk ook industrieel-archeologische waarde. De spuien in het Zoerselbos zijn tevens getuigen van een bepaalde fase in de technologische evolutie. Bepaalde spuien werden in de 20ste eeuw enigszins gewijzigd. De wijze waarop dit gebeurd is, doet wel enige afbreuk aan het oorspronkelijk uitzicht ervan maar toont anderzijds aan hoe dergelijke werken in de eerste helft van onze eeuw werden aangepakt. De spuien zijn nog als bruggen in gebruik."

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000749, Vier spuien in Zoerselbos (S.N., 1992).


Waarden

Spui aan de Monnikendreef is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

18de-eeuwse spuien

Antwerpsedreef zonder nummer, Boshuisweg zonder nummer, Monnikendreef zonder nummer, Schriekbos zonder nummer (Zoersel)
In de 18de eeuw werd het vloeibeemdensysteem hersteld door middel van houten spuien, die van 1730 tot circa 1760 door stenen spuien werden vervangen en aangevuld.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.