18de-eeuwse spui

Beschermd monument van 10-06-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zoersel
Deelgemeente Zoersel
Straat Antwerpsedreef
Locatie Antwerpsedreef zonder nummer (Zoersel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11055/108.1
  • OA000630

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

18de-eeuwse spuien

Monnikendreef zonder nummer, Antwerpsedreef zonder nummer, Boshuisweg zonder nummer, Schriekbos zonder nummer, Zoersel (Antwerpen)

In de 18de eeuw werd het vloeibeemdensysteem hersteld door middel van houten spuien, die van 1730 tot circa 1760 door stenen spuien werden vervangen en aangevuld.

Beknopte karakterisering

Typologiespuikommen
Datering18de eeuw

Beschrijving

De bescherming omvat de spui aan de Antwerpsedreef.

Het beschermingsdossier evalueert de bescherming als volgt: "Het betreft hier kleine maar waardevolle kunstwerkjes die als dusdanig deel uitmaken van een vanop historisch standpunt uiterst interessant bevloeiïngssysteem. Niet alleen de bouwdata van deze spuien, maar ook hun documentaire waarde als materiële getuigen van de geschiedenis van de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem dragen bij tot de historische en uiteindelijk ook industrieel-archeologische waarde. De spuien in het Zoerselbos zijn tevens getuigen van een bepaalde fase in de technologische evolutie. Bepaalde spuien werden in de 20ste eeuw enigszins gewijzigd. De wijze waarop dit gebeurd is, doet wel enige afbreuk aan het oorspronkelijk uitzicht ervan maar toont anderzijds aan hoe dergelijke werken in de eerste helft van onze eeuw werden aangepakt. De spuien zijn nog als bruggen in gebruik."

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000749, Vier spuien in Zoerselbos (S.N., 1992).

Waarden

Spui aan de Antwerpsedreef is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.