Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Breedhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
63021
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63021

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 8, 10. Breedhuis van twee bouwl. en zes trav., onder mansardedak (Vlaamse pannen en kunstleien), vlg. archiefstukken daterend van 1871. Zes houten dakkapellen met driehoekig fronton boven de kroonlijst. Drie r. trav. van lijstgevel met nieuw parement van witte tegels. Drie l.trav. opgetrokken van onregelmatige gele zandstenen blokken hoogstwaarschijnlijk recuperatiemateriaal van de cAanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Koopvaardijlaan 8-14, 8A-B (Gent)
Breedhuis van twee bouwlagen en zes traveeën, onder mansardedak, volgens archiefstukken daterend van 1871. Zes houten dakkapellen met driehoekig fronton boven de kroonlijst. Drie linkse traveeën opgetrokken van onregelmatige gele zandstenen blokken hoogstwaarschijnlijk recuperatiemateriaal van de circa 1865 gesloopte Dampoort.