Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
63075
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63075

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa gelegen naast de Kleemkapel, volgens een gevelsteen in de plint gebouwd naar ontwerp van architect Georg. J. Callens (Gent) in 1939.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Kleemstraat 6 (Kaprijke)
Villa gelegen naast de Kleemkapel, volgens een gevelsteen in de plint gebouwd naar ontwerp van architect Georg. J. Callens in 1939.