Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenarbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
63077
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63077

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 44. Dieperin gelegen lage boerenarbeiderswoning met voor- en achterliggende moestuin. Mogelijk oorspronkelijk tweegezinswoning, thans l.stal + woongedeelte van drie trav. en één opkamertrav. r. onder overstekend zadeldak (mechanische pannen + bitume) op houten modillons. Vnl. XIX-uitzicht, echter met oudere kern cf. oudere muurpartijen, beluikte houten kozijnen onder rollaag.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenarbeiderswoning

Hoogweg 44 (Wervik)
Dieperin gelegen lage boerenarbeiderswoning met voor- en achterliggende moestuin. Mogelijk oorspronkelijk tweegezinswoning, thans stal links + woongedeelte van drie traveeën en één opkamertravee rechts onder overstekend zadeldak (mechanische pannen + bitume) op houten modillons. Voornamelijk 19de-eeuws uitzicht, echter met oudere kern, zie oudere muurpartijen, beluikte houten kozijnen onder rollaag.