Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Krijgshospitaal van de Zusters Annuciaten

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 63082   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63082

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Ieperstraat nr. 12-14. Voormalig krijgshospitaal van de Zusters Annuciaten, later tabaksfabriek D'Heygere Fres cf. muurplaat, thans leegstaand, beschermd als monument bij M.B. van 13 december 1991. Toen Menen in 1678 onder Frans bewind kwam en werd omgebouwd tot een belangrijke vesting werd eveneens besloten tot de bouw van een militair hospitaal. Het hospitaal wordt gesticht in 1684 eAanduiding van

Is de vaststelling van

Krijgshospitaal van de Zusters Annuciaten

Ieperstraat 14-16 (Menen)
* Ieperstraat nr. 12-14. Voormalig krijgshospitaal van de Zusters Annuciaten, later tabaksfabriek D'Heygere Fres cf. muurplaat, thans leegstaand, beschermd als monument bij M.B. van 13 december 1991. Toen Menen in 1678 onder Frans bewind kwam en werd omgebouwd tot een belangrijke vesting werd eveneens besloten tot de bouw van een militair hospitaal. Het hospitaal wordt gesticht in 1684 e