Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter en Pauwel: toren

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID: 6311   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6311

Besluiten

Gebouwen en bomen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 30

Beschrijving

Deze bescherming betreft de in kern middeleeuwse toren van de Sint-Pieter- en Pauluskerk. De kerk werd later in zijn geheel nogmaals als monument beschermd.Waarden

De toren der Sint-Petrus en Pauluskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter en Pauwel

Fabiolalaan 2 (Schelle)
Gelegen tussen Provinciale steenweg ten oosten, park en parkeerterrein ten westen.