Traditioneel diephuis: voorgevel, bedaking en kelder

Beschermd monument van 24-06-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Vlasmarkt
Locatie Vlasmarkt 31 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1007.1
  • OA002961

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Witten Coninck

Vlasmarkt 31, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming van de stadswoning als monument omvat de voorgevel, bedaking en kelder.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De gevels en bedaking van de huizen Vlasmarkt 31-33 zijn beschermd als monument omwille van de historische waarde als voorbeelden van de traditionele bak- en zandsteenstijl uit het laatste kwart van de 16de eeuw. De kelders van de huizen Vlasmarkt 31-33-35 zijn beschermd als monument omwille van de historische waarde als voorbeelden van 13de-eeuwse romaanse kelderbouw en als restanten van het norbertinessenklooster.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000533, Vlasmarkt 31-33-35 (S.N., 1981).

Waarden

Het huis (voorgevel, bedaking en kelder) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.