Beschermd monument

Traditioneel diephuis: voorgevel, bedaking en kelder

Beschermd monument van 24-06-1981 tot heden

ID: 6315   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6315

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-1981  ID: 1636

Beschrijving

De bescherming van de stadswoning als monument omvat de voorgevel, bedaking en kelder.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De gevels en bedaking van de huizen Vlasmarkt 31-33 zijn beschermd als monument omwille van de historische waarde als voorbeelden van de traditionele bak- en zandsteenstijl uit het laatste kwart van de 16de eeuw. De kelders van de huizen Vlasmarkt 31-33-35 zijn beschermd als monument omwille van de historische waarde als voorbeelden van 13de-eeuwse romaanse kelderbouw en als restanten van het norbertinessenklooster.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000533, Vlasmarkt 31-33-35 (S.N., 1981).


Waarden

Het huis (voorgevel, bedaking en kelder) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Witten Coninck

Vlasmarkt 31 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw.