Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van het begijnhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
63152
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63152

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige pastorie van het begijnhof; de slechts deels uitgevoerde plans van Modeste de Noyette voor de neogotische ingangspoort van het begijnhof (1874), voorzagen een gevelaanpassing (of volledige wederopbouw?) in neogotische stijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie van het begijnhof

Pontstraat 48 (Aalst)
Voormalige pastorie van het begijnhof; traditioneel gebouw van bak- en zandsteen van 1676 met aanpassingen uit midden 18de eeuw en de 19de en 20ste eeuw.