Knechtjeshuis

Beschermd monument van 23-10-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Paardenmarkt
Locatie Paardenmarkt 94 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/988.1
  • OA002821

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Knechtjeshuis en Stedelijke Nijverheidsschool

Paardenmarkt 94, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig Knechtjeshuis in 1558 gesticht door Johanna Van Schoonbeke. Sinds 1891 Stedelijke Nijverheidsschool met schoolgebouwen aan de Rodestraat. Eerste bouwcompagnes door Gustave Royers in 1891, 1895 en 1898. Uitbreiding door Alexis Van Mechelen in 1907 en 1913.

Beschrijving

Het knechtjeshuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde als volgt werd gemotiveerd: “als restant van het in 1558 door Johanna Van Schoonbeke opgerichte weeshuis.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000549, Knechtjeshuis, advies KCML (1981).

Waarden

Het voormalige knechtjeshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.