Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper met ommuurd kerkhof

Beschermd monument van 11-06-2001 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Haacht
Deelgemeente Tildonk
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 23 (Haacht)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24033/108.1
  • 4.01/24033/121.1
  • OB001408

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan de Doper

Dorpsstraat 23, Haacht (Vlaams-Brabant)

Groot gebouw bestaande uit een toren, drie beuken van twee traveeën, een vooruitspringend transept en een polygonaal koor, dat in het oosten uitloopt op een sacristie.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kerk van Sint-Jan-de-Doper en het omringende kerkhof te Tildonk, zijn beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Jan-de-doperkerk en het ommuurde kerkhof zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voormalige afhankelijkheid van de parochie Herent waarbij het patronaatsrecht toebehoorde aan het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw van Kamerrijk vormt de Sint-Jan-de-Doperkerk een opmerkelijk voorbeeld van een stilistisch overwegend gotische, groots opgevatte plattelandskerk en dit in de vorm van een driebeukige, bak- en natuurstenen kruiskerk bestaande uit een vierkante westtoren (14de eeuw), een driebeukig schip (16de eeuw) met als dwarskapellen uitgewerkte zijbeuken en een circa 1750 te dateren, polygonaal koor met oostsacristie.

artistieke waarde

Het interieur, ruimtelijk gestructureerd door spitsboogarcades waarboven een bepleisterd houten, met Louis XV-motieven opgehoogd tongewelf op gekorniste kroonlijst, wordt verrijkt met een waardevol meubilair dat de periode 16de-19de eeuw bestrijkt.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.