Beschermd monument

Windmolen Westmolengeest

Beschermd monument van 06-11-1981 tot heden

ID: 6321   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6321

Besluiten

Stenen windmolen Molengeest met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1981  ID: 1741

Beschrijving

De windmolen Westmolengeest is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De molen is beschermd als monument en de omgeving als dorpsgezicht omwille van het industrieel-archeologisch belang als stellingmolen in zijn molinotoop."

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000553, Stenen windmolen Westmolengeest (S.N., 1981).


Waarden

De stenen windmolen, genaamd Molengeest, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Graanwindmolen Westmolengeest

Zandvlietsesteenweg zonder nummer (Antwerpen)
Stenen graanwindmolen Westmolengeest of Buitenmolen, één van de twee resterende in de Antwerpse Noordpolders.