Beschermd cultuurhistorisch landschap

Zennegat - Battenbroek: fase 1

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 09-09-1980 tot heden

ID: 6324   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6324

Besluiten

Zennegat-Battenbroek: fase 1 Oude Dijlearm
definitieve beschermingsbesluiten: 09-09-1980  ID: 1505

Beschrijving

De bescherming omvat de Oude Dijle-arm in het zuidoosten van het landschap Zennegat - Battenbroek te Mechelen. Dit landschap is in vijf opeenvolgende fasen beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de natuurwetenschappelijke en esthetische waarde van het landschap als volgt werd gemotiveerd.

De floristische waarde wordt bepaald door het voorkomen van een aantal zeldzame en voor het rivierengebied typische planten, zoals reuzenbalsem (Impatiens glandulifera), groot warkruid (Cuscuta europaea), moeraszuring (Rumex palustris) en zeezuring (Rumex maritimus).

Het gebied is representatief voor het karakteristieke landschap dat ontstaat rond afgesneden meanders (evolutie tot vijvergebied en moerasvorming).

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000507, Zennegat-Battenbroek fase 1, advies KCML (1981).


Waarden

Het landschap Zennegat-Battenbroek (eerste fase - Oude Dijle-arm) is beschermd omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:

esthetische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Zennegat - Battenbroek

Heffen, Mechelen, Walem (Mechelen), Rumst (Rumst), Heindonk (Willebroek)
Het Zennegat - Battenbroek is een rivierenlandschap, gekenmerkt door de samenvloeiing van de Dijle, Nete en Zenne. De begroeiing is zeer gevarieerd met onder andere hooi- en graasweiden doorkruist met grachtjes, bomenrijen, broekbossen en loofbossen. Het gebied bevat eveneens afgesneden en verlande meanders. Het landschapsbeeld wordt hoofdzakelijk bepaald door de kleinschaligheid en de afwisseling in structuur met talrijke kleine landschapselementen, de kasteelparken en de oude dijken.