Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Dionysius en Sint-Genesius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
63276
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63276

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoger gelegen georiënteerd driebeukig bedehuis. Het patronaat van de kerk behoorde toe aan de groot-vicarissen van het Doornikse kapittel. Tot voor 1970 omgeven door ommuurd kerkhof.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Dionysius en Sint-Genesius

Kerkeberg zonder nummer (Zwevegem)
Hoger gelegen driebeukige kerk, oorspronkelijk romaans, met vierkante kruisingstoren in verschillende bouwmaterialen met leien bekleding voor de zadeldaken en gebakken leitegels. De parochiekerk is nu omgegeven met parkje met hagen en bomen.

Is de omvattende vaststelling van

Orgel parochiekerk Sint-Dionysius

Sint-Denijs (Zwevegem)
Reeds in 1599 werd een orgel geplaatst; vermoedelijk was het een werk van H. Snoeck.