Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning Sint-Sebastiaan

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
63309
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63309

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 10. Eertijds z.g. "Sint-Sebastiaan". Diephuis van drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Jaartal 1757, doch oude kern uit XV-XVI cf. moer- en kinderbalken, kamer aan straatzijde met balksleutel voorzien van peerkraalprofiel. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1998 n.o.v. architect M. Hanssens (Brugge): o.m. herschilderen en vernieuwen vAanduiding van

Is de vaststelling van

Huis Sint-Sebastiaan

Academiestraat 10 (Brugge)
Diephuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Jaartal 1757, doch oude kern uit 15de-16de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1998 naar ontwerp van architect M. Hanssens (Brugge).