Huis De Passer met interieur

Beschermd monument van 06-11-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Tolstraat
Locatie Tolstraat 85 (Antwerpen)
Alternatieve naam Architectenwoning J.J. Winders

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/999.1
  • OA002858

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dit Huis is De Passer genaamd, architectenwoning Jean Jacques Winders

Tolstraat 85, Antwerpen (Antwerpen)

Het meest opvallende pand in de Tolstraat is de eigen woning van architect Jean-Jacques Winders (1849-1936), opgericht in 1882-1883 in een zeer decoratieve, pure neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Beschrijving

Huis De Passer met interieur is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “als originele creatie van de Antwerpse neo-school met vermenging van renaissance- en barok elementen met een interieur van zeer hoge eclectische kwaliteit. Deze bescherming omvat tevens de roerende zaken, onroerend door bestemming.”

Bibliografie

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000554, Huis De Passer, advies KCML (1981).

Waarden

Het huis De Passern met inbegrip van het interieur, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.