Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekte hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
63332
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63332

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Langgestrekte hoeve met voorliggende boomgaard, eertijds met middenin oprit, gelegen op de hoek met de Doornplasstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve

Elshout 54 (Gent)
Langgestrekte hoeve met voorliggende boomgaard. Bakstenen boerenhuis op gecementeerde plint met eind 18de-eeuwse kern. Ten westen aanleunende dwarsschuur met grote inrijpoort.