Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
63373
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63373

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa, volgens kadastergegevens gebouwd door notaris Verougstraete in 1931, naar verluidt een ontwerp van architect William Veldeman. Opvallend bakstenen landhuis opgetrokken in een rijke eclectische stijl met expressieve in- en uitgezwenkte topgevels en met details verwijzend naar de regionalistische villabouw, de neo-Vlaamse-renaissancestijl en de cottagestijl, en met een kleurrijke gevelafwerkAanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Trieststraat 36 (Assenede)
Villa, gebouwd door notaris Verougstraete in 1931, naar verluidt een ontwerp van architect William Veldeman. Opvallend bakstenen landhuis opgetrokken in een rijke eclectische stijl met expressieve in- en uitgezwenkte topgevels en met details verwijzend naar de regionalistische villabouw, de neo-Vlaamserenaissance-stijl en de cottagestijl, en met een kleurrijke gevelafwerking.