Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische notariswoning van 1890

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 63398   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63398

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oude Vestingsstraat nr. 17. Voormalige notariswoonst van 1890 met rechts, lagere aanpalende aanbouw onder plat dak met de burelen. Eclectisch enkelhuis met parement van witte natuursteen op sokkel van arduin. Afgelijnd door klassiek hoofdgestel met gekorniste kroonlijst waarboven fries met kruismotief dat herhaald wordt in de borstwering van de bovenvensters. Rechthoekige vensters onderAanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische notariswoning van 1890

Oude-Vestingsstraat 17 (Kortrijk)
Oude Vestingsstraat nr. 17. Voormalige notariswoonst van 1890 met rechts, lagere aanpalende aanbouw onder plat dak met de burelen. Eclectisch enkelhuis met parement van witte natuursteen op sokkel van arduin. Afgelijnd door klassiek hoofdgestel met gekorniste kroonlijst waarboven fries met kruismotief dat herhaald wordt in de borstwering van de bovenvensters. Rechthoekige vensters onder