Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekoppelde burgerhuizen met winkels

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 63410   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63410

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 6-8. Twee gekoppelde enkelhuizen met laat-gotische en middeleeuwse reminiscenties in de gevelornamenten en -afwerking.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gekoppelde burgerhuizen met winkels

Henegouwenstraat 6-8, 8A (Gent)
Gekoppelde enkelhuizen met laat-gotische en middeleeuwse reminiscenties in de gevelornamenten en -afwerking. Deel uitmakend van de huizen gebouwd bij de aanleg van de straat in het laatste kwart van de 19de eeuw naar ontwerp van architect Edmond De Vigne.