Beschermd monument

Soete Naam

Beschermd monument van 27-10-1982 tot heden

ID: 6346   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6346

Besluiten

Woningen en Brabofontein
definitieve beschermingsbesluiten: 27-10-1982  ID: 1839

Beschrijving

De stadswoning is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: ā€œZwierige neorenaissance-architectuur gedateerd 1877. Opvallend punt van de Grote Markt. 19de-eeuwse topgevel met stucwerkornamentatie die volledig past in het kader van de Grote Markt.ā€

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000586, Verschillende huizen en fontein, advies KCML (1982).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Nicolaes

Grote Markt 26 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1877 gebouwd in opdracht van de edelsmid-juwelier J.F. Volckerick.