Soete Naam

Beschermd monument van 27-10-1982 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 26 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/864.1
  • OA002262

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Nicolaes

Grote Markt 26, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1877 gebouwd in opdracht van de edelsmid-juwelier J.F. Volckerick.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De stadswoning is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “Zwierige neorenaissance-architectuur gedateerd 1877. Opvallend punt van de Grote Markt. 19de-eeuwse topgevel met stucwerkornamentatie die volledig past in het kader van de Grote Markt.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000586, Verschillende huizen en fontein, advies KCML (1982).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.