Beschermd monument

Stadswoning in traditionele stijl

Beschermd monument van 27-10-1982 tot heden
ID: 6347   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6347

Besluiten

Woningen en Brabofontein
definitieve beschermingsbesluiten: 27-10-1982  ID: 1839

Beschrijving

De stadswoning is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “Traditioneel rijhuis uit de tweede helft van de 16de eeuw dat behoort tot de oorspronkelijke bebouwing van de Jodenstraat. Brede inrijpoort en verlaging van de vensters op de tweede verdieping in 1844. Intact bewaarde topgevel met Antwerps drielicht.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000586, Verschillende huizen en fontein, advies KCML (1982).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Traditioneel diephuis

Jodenstraat 16 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel, mogelijk daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw. De tijdens de 19de eeuw aangepaste ordonnantie, werd bij de restauratie onder leiding van de architect Rutger Steenmeijer in 1986-1990 grotendeels gereconstrueerd.