Beschermd monument

Zuiderpershuis met volledige personeelswoning

Beschermd monument van 30-03-1988 tot heden

ID
6349
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6349

Besluiten

Zuiderpershuis
wijzigingsbesluiten: 30-03-1988  ID: 11088

Beschrijving

Deze bescherming omvat het Zuiderpershuis met de volledige personeelswoning.

Het Zuiderpershuis werd op 20 februari 1979 beschermd als monument. Deze eerste bescherming omvatte het hoofdgebouw aan de Waalsekaai met accumulatoren, machinezaal en stoomketelhal enerzijds én het linker deel van de personeelswoning in de Timmerwerfstraat anderzijds. Het linker deel van de personeelswoning bestaat uit appartementen voor de personeelsleden, kantoren en een toegangspoort. Het rechter deel van de personeelswoning bestaat uit de directeurswoning.

Op 30 maart 1988 werd het beschermingsbesluit gewijzigd. Concreet ging het om een uitbreiding van de bescherming met het rechter deel van de personeelswoning (zijnde de directeurswoning). Sindsdien omvat de bescherming dus zowel het Zuiderpershuis als de volledige personeelswoning (inclusief het gedeelte voor de directeur).Waarden

Het Zuiderpershuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Personeelswoning en kantoorgebouw Zuiderpershuis

Timmerwerfstraat 38 (Antwerpen)
Dit opvallende pand in neo-Vlaamse renaissance bevat de personeelswoningen, kantoren en enkele opslagplaatsen van het Zuiderpershuis. Het imposante Zuiderpershuis op de Waalsekaai werd gebouwd in 1882 naar ontwerp van onderingenieur van de stad Paul De Wit.


Zuiderpershuis

Waalsekaai 14 (Antwerpen)
Hydraulische krachtcentrale, gebouwd in 1882 naar ontwerp van E. Dieltiens voor het aandrijven van de havenkranen.