Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
63502
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63502

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 10/ Gruuthusestraat. Breedhuis van vier en drie trav. en twee bouwl. onder mansardedak (Vlaamse pannen). Mogelijk XVIII-kern. Gevelaanpassingen o.m. in 1883, verplaatsen van deur van tweede naar eerste trav. Consoliderende en verfraaiende "Kunstige Herstelling" van 1914 n.o.v. architect T. Raison (Brugge) o.m. toevoegen van de pilasters op de zijgevel, aanpassen van de vensters, waarvan slecAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Nieuwstraat 10 (Brugge)
Breedhuis van vier en drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (Vlaamse pannen). Mogelijk 18de-eeuwse kern.