Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grafmakershuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
63530
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63530

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig grafmakershuis, links van het oud gemeentehuis in de oude dorpskom van Wichelen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Grafmakershuis

Oud Dorp 47 (Wichelen)
Oorspronkelijk klein beraapt huisje van drie traveeën, met later toegevoegde poorttravee onder doorlopend pannen zadeldak. In kern opklimmend tot eind 18de eeuw of begin 19de eeuw.