Beschermd monument

Jezuïetenhof

Beschermd monument van 01-02-1993 tot heden

ID: 6355   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6355

Besluiten

Kloosterhoeve met woonhuis, stalling en schuur en Jezuïtenhof
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 01-02-1993  ID: 2481

Beschrijving

Deze bescherming betreft het Jezuïetenhof met woonhuis, aansluitende stalling en de langsschuur aan de overzijde van de weg.

In het inhoudelijk dossier van de bescherming wordt de historische en volkskundige waarde als volgt gemotiveerd: hoeve in traditionele stijl die haar oorsprong heeft in een hof van plaisantie uit de zestiende eeuw.Waarden

Het "Jezuïetenhof" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Jezuietenhof

Steenwinkelstraat 261 (Schelle)
Hoeve opklimmend tot de 16de eeuw, nagenoeg L-vormig woonstalhuis onder zadeldak, ten westen een langsschuur onder afgewolfd zadeldak.