Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 63595   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63595

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Dompel. Markant ingeplante woning gebouwd circa 1935. Typische interbellumwoning met verspringende volumes en twee bouwlagen onder plat dak met brede kroonlijst.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis uit het interbellum

Kwaadstraat 28 (Kruisem)
Markant ingeplante woning gebouwd circa 1935, gelegen aan de hoek met Dompel. Typische interbellumwoning met verspringende volumes en twee bouwlagen onder plat dak met brede kroonlijst.