Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Vigliuscollege

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-10-2009 tot heden

ID
636
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/636

Besluiten

Universitaire colleges
definitieve beschermingsbesluiten: 16-10-2009  ID: 4651

Beschrijving

Het Vigliuscollege of College van de Tarweschoof is, met inbegrip van het binnenplein met de pompen, beschermd als stadsgezicht.Waarden

Het voormalige Vigliuscollege of College van de Tarweschoof met inbegrip van het binnenplein en de pompen is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in 1569 geopend college waarvan de stichting op naam staat van de historisch belangrijke figuur Viglius Aytta, gerenommeerd Fries humanist en rechtsgeleerde, die een bepalende rol speelde in de vernieuwing van het onderwijs aan de Leuvense rechtsfaculteiten, en die onder meer als president van de Geheime Raad en voorzitter van de Raad van State bekend stond als een vooraanstaand en invloedrijk politieke figuur in de Nederlanden. Opgericht na zijn aanstelling tot proost van het Sint-Baafskapittel en bestemd voor de huisvesting en opleiding tot priester van twaalf arme beursstudenten, meer bepaald zes jongens uit Friesland en zes koralen van de Sint-Baafskerk, bezit het Vigliuscollege - ook gekend als 'College van de Tarweschoof', verwijzend naar Viglius wapenschild - een belangrijke historisch-documentaire waarde.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: in 1751-1756 aangepast en gedeeltelijk verbouwd volgens kwadraatpatroon, vormt het een representatief voorbeeld van ouder, tot de 16de eeuw opklimmend universiteitscollege dat in de 18de-eeuw volgens de toen gebruikelijke college-typologie omgevormd en gehomogeniseerd werd tot een U-vormig complex met drie vleugels nagenoeg symmetrisch opgesteld rondom een vierkant binnenplein: een realisatie toegeschreven aan de bekende Leuvense architect Jacques-Antoine Hustin (1709-1787). Met zijn in bak- en kalkzandsteen opgetrokken, twee bouwlagen hoge vleugels vormt het typologisch en architecturaal bovendien een nog zeldzame combinatie van traditionele architectuur en een vroeg Louis XV-geïnspireerde modernisering, met geaccentueerde inkompartijen in markante hardstenen omlijstingen, een stijlbewuste geveluitwerking voor de zuidvleugel en een elegante vormgeving voor de zuidelijke pomp op het gekasseide binnenplein. Door zijn specifieke inplanting en vormgeving en zijn vrij 'gesloten' voorkomen heeft het een bijzondere impact op het straatbeeld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vigliuscollege

Naamsestraat 93 (Leuven)
Historische gebouwenrestant van het eertijds ruime Vigliuscollege dat met zijn aansluitende grote ommuurde tuin een diep en geknikt langwerpig perceel innam.