Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel du Parc

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 63644   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63644

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beeldbepalend volume van het voormalig "Hotel du Parc", in 1911 ontworpen door architect René Derlyn Wenduine). Recent gerestaureerd en heringericht met appartementen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel du Parc

Leopold II-laan 15 (De Haan)
Beeldbepalend volume van het voormalig "Hotel du Parc", in 1911 ontworpen door architect René Derlyn Wenduine). Recent gerestaureerd en heringericht met appartementen.