Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis gedateerd 1922

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
63659
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63659

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Winkelhuis op de hoek bij Sint-Sebastiaanstraat, naar ontwerp van architect H. Landtsheere (Ieper) van 1922, zie jaarstenen in trapgeveltop.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis gedateerd 1922

Sint-Sebastiaanstraat 3, Stationsstraat 39 (Ieper)
Winkelhuis op de hoek bij Sint-Sebastiaanstraat, naar ontwerp van architect H. Landtsheere (Ieper) van 1922, zie jaarstenen in trapgeveltop.