Herenhuizen

Beschermd monument van 27-10-1982 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Venusstraat
Locatie Venusstraat 17-19 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/868.1
  • OA002266

Is de omvattende bescherming van

De Sieckel

Venusstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis gebouwd in het derde kwart van de 16de eeuw door stadssecretaris Jan van Asseliers, later meermaals aangepast door de opeenvolgende eigenaars.

Herenhuis met binnenplaats in Lodewijk XV-stijl

Venusstraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

Koopmanshuis gebouwd door de lakenhandelaar Corneel Ysenbouts in 1551, grondig verbouwd in rococostijl in de 18de eeuw. Pierre Elsen-Huysmans liet in 1858 het risaliet en de mezzanine toevoegen naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex.

Beschrijving

De herenhuizen zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “Voorbeelden van patriciërshuizen opklimmend tot de 16de eeuw, aangepast en verbouwd in de 17de, 18de en 19de eeuw. Achter beide panden doorlopende tuin met 18de-eeuws paviljoen, voormalig koetshuis, gedateerd 1759. In het nummer 19 unieke overkoepelende binnenkoer in Lodewijk XV-stijl uit de 18de eeuw. In deze bescherming zijn eveneens volgende interieurelementen vervat omwille van de artistieke waarde als voorbeelden van rococoversiering: salon aan tuinzijde, met schouw, haarplaten volledige schouw- en wanddecoratie, deuren, sluitwerk van deuren en vensters, plafonddecoratie en parketvloer; het salon langs de zuidzijde van de binnenplaats met schouw, haardplaten, schouw- en wanddecoratie, deuren, plafonddecoratie en parketvloer; trap; binnenplaats.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000586, Verschillende huizen en fontein, advies KCML (1982).

Waarden

De huizen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.