Beschermd cultuurhistorisch landschap

Zennegat - Battenbroek: fase 2

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 06-11-1984 tot heden

ID: 6372   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6372

Besluiten

Zennegat-Battenbroek: fase 2
wijzigingsbesluiten: 06-11-1984  ID: 11137

Beschrijving

De bescherming als landschap van de tweede fase van het landschap Zennegat - Battenbroek te Mechelen werd gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 november 1984 omwille van een administratieve fout. Deze wijziging betreft de aanpassing van de in het beschermingsbesluit vermelde datum van het gewestplan Mechelen.Waarden

Zennegat-Battenbroek (fase 2) is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Zennegat - Battenbroek

Heffen, Mechelen, Walem (Mechelen), Rumst (Rumst), Heindonk (Willebroek)
Het Zennegat - Battenbroek is een rivierenlandschap, gekenmerkt door de samenvloeiing van de Dijle, Nete en Zenne. De begroeiing is zeer gevarieerd met onder andere hooi- en graasweiden doorkruist met grachtjes, bomenrijen, broekbossen en loofbossen. Het gebied bevat eveneens afgesneden en verlande meanders. Het landschapsbeeld wordt hoofdzakelijk bepaald door de kleinschaligheid en de afwisseling in structuur met talrijke kleine landschapselementen, de kasteelparken en de oude dijken.