Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neotraditionele rij stadswoningen van 1911-12

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 63752   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63752

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huizenrij in neotraditionele stijl, gebouwd in 1911-12 (gevelstenen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij neotraditionele stadswoningen

Roomstraat 2-18 (Lokeren)
Huizenrij in neotraditionele stijl, gebouwd in 1911-12. Verankerde baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor plint, lekdrempels, waterlijsten, vensterkruisen, negblokken, sluitstenen, speklagen en topgevelafzoming.