Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis in art-decostijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 63786   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63786

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Grachtschelde. Bakstenen hoekhuis, thans apotheek in art-decostijl uit het interbellum. Oorspronkelijk tweegezinswoning met twee winkels gebouwd naar ontwerp van G. Decordier in 1937.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis in art-decostijl

Grachtschelde 5, Tussenbruggen 2 (Oudenaarde)
Gelegen aan de hoek met Grachtschelde. Bakstenen hoekhuis, thans apotheek in art-decostijl uit het interbellum. Oorspronkelijk tweegezinswoning met twee winkels gebouwd naar ontwerp van G. Decordier in 1937.