Beschermd monument

Watermolen Cortvrindtmolen of Neerkammolen met toebehoren

Beschermd monument van 10-03-1994 tot heden
ID: 638   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/638

Besluiten

Watermolen Neerkam- of Cortvrindtmolen met toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-03-1994  ID: 2648

Beschrijving

Deze bescherming betreft de watergraanmolen Cortvrindt of Neerkammolen aan het gehucht Mollem.


Waarden

De watermolen , genaamd "Cortvrindtmolen" of "Neerkammolen", met inbegrip van het molengebouw, de sluis , de damwanden, de turbine met afdekking, de maal inrichting , de haverpletter , de pomp, de weegschaal (type bascule) en het luiwerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Cortvrindtmolen of Neerkammolen

Neerkamstraat 1 (Merchtem)
Nog functionerende watermolen met jaartal 1735 in een ingemetselde steen van de gevel aan de beekkant, doch overigens grondig verbouwd in 1921-22.