De Half Mane of Groen Schild

Beschermd monument van 27-10-1982 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Zand
Locatie Zand 11 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/869.1
  • OA002267

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De Half Mane of Groen Schild

Zand 11, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de 17de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De woning De Half Mane of Groen Schild is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “Trapgevelhuis opklimmende tot de tweede helft van de 16de eeuw of de 17de eeuw, gelegen aan de oostzijde van het Zand waar de nummer 1, 5, 7, 9, 11 en 17-19 waardevolle getuigen zijn van de bouwstijlen uit de 16de, 17de, 18de en 19de eeuw. Gecementeerde trapgevel met bewaarde ordonnantie en typisch Antwerps drielicht.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000586, Verschillende huizen en fontein, advies KCML (1982).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.