Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brug over het Zuidervaartje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
63834
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63834

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Kerkstraat z.nr. Brug over het Zuidervaartje, gegraven in 1841-1848 om het overtollig water vanuit Sint-Michiels, Sint-Kruis en Assebroek (Brugge) af te voeren, hierbij ter hoogte van het stadscentrum het zuidelijk tracé van de 17de-eeuwse stervormige vesting volgend.Brug vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw ter vervanging van een oudere brug met houten balustrade. OpgenomenAanduiding van

Is de vaststelling van

Brug over het Zuidervaartje

Kerkstraat zonder nummer (Damme)
Brug over het Zuidervaartje, gegraven in 1841-1848 om het overtollig water vanuit Sint-Michiels, Sint-Kruis en Assebroek (Brugge) af te voeren, hierbij ter hoogte van het stadscentrum het zuidelijk tracé van de 17de-eeuwse stervormige vesting volgend.