Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Unitas Tuinwijk

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 27-10-1982 tot heden
ID: 6387   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6387

Besluiten

Unitas Tuinwijk
definitieve beschermingsbesluiten: 27-10-1982  ID: 1845

Beschrijving

De Unitas Tuinwijk is beschermd als stadsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De Unitas tuinwijk te Deurne is beschermd als stadsgezicht omwille van de historische en artistieke waarde: unieke en uniforme tuinwijk naar ontwerp van Eduard Van Steenbergen, daterend uit 1924-1932, welke bewaard bleef in zijn originele toestand. Typisch voorbeeld van de urbanistische gedachte na de Eerste Wereldoorlog. Origineel ensemble met een weloverwogen compositie en een harmonische relatie tussen lijn, massa, ruimte, kleur. Stilistisch aansluitend bij de romantisch rationele stroming.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000589, Unitas Tuinwijk (S.N., 1982).


Waarden

De Unitas Tuinwijk is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Unitas Tuinwijk

Adelbert Kennisplein 1-19, Charles Philipslaan 1-8, Drakenhoflaan 199-211, Eksterlaar 2-26, Heirmanstraat_DE 1-6, 8, Oudedonklaan 1-24, 25-133, Unitaslaan 1-119, 120-123, 125-129 (Antwerpen)
Tuinwijk uit het interbellum naar ontwerp van E. van Steenbergen, bestaande uit 199 woningen met ommuurde en omhaagde voortuintjes.