Unitas Tuinwijk

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 27-10-1982 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Adelbert Kennisplein, Charles Philipslaan, Drakenhoflaan, Eksterlaar, Heirmanstraat_DE, Oudedonklaan, Unitaslaan
Locatie Adelbert Kennisplein, Charles Philipslaan, Drakenhoflaan, Eksterlaar, Heirmanstraat_DE, Oudedonklaan, Unitaslaan (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/11002/105.1
  • OA002722

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Unitas Tuinwijk

Adelbert Kennisplein 1-19, Charles Philipslaan 1-7, 2-8, Drakenhoflaan 199-211, Eksterlaar 2-26, Heirmanstraat_DE 1-5, 2-8, Oudedonklaan 1-133, 2-24, Unitaslaan 1-129, 120-122 (Antwerpen)

Tuinwijk uit het interbellum naar ontwerp van E. van Steenbergen, bestaande uit 199 woningen met ommuurde en omhaagde voortuintjes.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Unitas Tuinwijk is beschermd als stadsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De Unitas tuinwijk te Deurne is beschermd als stadsgezicht omwille van de historische en artistieke waarde: unieke en uniforme tuinwijk naar ontwerp van Eduard Van Steenbergen, daterend uit 1924-1932, welke bewaard bleef in zijn originele toestand. Typisch voorbeeld van de urbanistische gedachte na de Eerste Wereldoorlog. Origineel ensemble met een weloverwogen compositie en een harmonische relatie tussen lijn, massa, ruimte, kleur. Stilistisch aansluitend bij de romantisch rationele stroming.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000589, Unitas Tuinwijk (S.N., 1982).

Waarden

De Unitas Tuinwijk is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.