Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee boerderijen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 63894   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63894

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

BeschrijvingAanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Semigesloten hoeve

Korte Breestraat 33 (Lebbeke)
Semigesloten hoeve met oude kern minstens opklimmend tot de 18de - begin 19de eeuw, ingeplant aan de straat.


Semigesloten hoeve

Korte Breestraat 35 (Lebbeke)
Semigesloten hoeve met oude kern minstens opklimmend tot de 18de - begin 19de eeuw, ingeplant aan de straat.