Veldkapel met winterlinde en omgeving

Beschermd monument van 12-07-2010 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Hoegaarden
Deelgemeente Meldert
Straat Paardskerkhofstraat
Locatie Paardskerkhofstraat (Hoegaarden)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24041/135.1
  • OB001881

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Veldkapel met winterlinde

Paardskerkhofstraat zonder nummer, Hoegaarden (Vlaams-Brabant)

Het zicht met de enorme linde en de kleine kapel tegen de achtergrond van het open akkerlandschap is ruim bekend. Eind de jaren 1970, begin de jaren 1980 werd de kapel omver gereden en herbouwd met moderne materialen, maar de vorm bleef bewaard.

Is de omvattende bescherming van

Oude linde bij veldkapel

Paardskerkhofstraat (Hoegaarden)

De eeuwenoude winterlinde (Tilia cordata) staat op een kruispunt van vijf wegen ten westen van de Meldertse dorpskom (deelgemeente van Hoegaarden). Hij bevindt zich aan de rand van een open akkergebied met talrijke onverharde veldwegen en holle wegen. De laatste eeuwen is er in dit landschap nauwelijks iets veranderd. De 19,5 meter hoge winterlinde heeft een stamomtrek van 6,83 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte). De grootste diameter van de kroon bedraagt 25 meter.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de veldkapel met winterlinde en de directe omgeving, bestaande uit het begin van vijf oude wegen die deel uitmaken van het kruispunt waarop de kapel zich situeert.

Waarden

De winterlinde (Tilia cordata), met inbegrip van een cirkelvormige zone met een straal van 32,5 meter rondom de boom, een veldkapel en delen van de wegen die op het kruispunt aan de genoemde boom samenkomen zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:
De winterlinde (Tilia cordata) is de hoogste, dikste en oudste van de ruime regio en waarschijnlijk de oudste van Vlaanderen en Nederland. Hierdoor vormt hij een belangrijk beeldbepalend object, mede door zijn mooie representatieve vorm. De veldwegen versterken het beeld van de solitaire winterlinde als herkenningspunt in het landschap.

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:
>etenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de boom een zuivere vertegenwoordiger van winterlinde (Tilia cordata) is. Gezien zijn leeftijd (350 tot 400 jaar oud) is het autochtoon genetisch materiaal van deze boom zeer zeldzaam.

sociaal-culturele waarde, historische waarde, volkskundige waarde

historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde:
De boom is aangeplant bij een eeuwenoud kruispunt. De boom vormt een eenheid met een herbouwde, maar historische veldkapel. Het historisch karakter van de vijf wegen - vier kasseiwegen en één onverharde veldweg - is uitzonderlijk goed bewaard gebleven.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.